Vragen van de leden Heinen en Aartsen (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Booking paste bonusregels aan voor miljoenenbeloning top» (ingezonden 2 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Booking paste bonusregels aan voor miljoenenbeloning top»?1

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het aanpassen van deze bonusregels en de miljoenenbeloning? Deelt u de mening dat dergelijke bonussen ongepast zijn, wanneer een bedrijf een beroep doet op staatssteun?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe hoog het totaal aan bonussen is? Hoe verhoudt zich dat tot het bedrag aan ontvangen staatssteun?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe, op welke manier en via welke constructie, Booking de bonusregels heeft aangepast?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe het aanpassen van deze bonusregels en de beloning zich verhoudt tot het nationaal afgesproken staatssteunkader, waarin beide het beperken van bonussen en het uitkeren van dividend als voorwaarden zijn gesteld?

Vraag 6

Bent u bereid het nationale staatssteunkader aan te scherpen en om in Europa in te zetten voor aanpassing van Europese staatsteunregels voor dergelijke aandelenbonussen?


X Noot
1

NRC, «Booking paste bonusregels aan voor miljoenenbeloning top», 27 mei 2021, via: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/booking-paste-bonusregels-aan-voor-miljoenenbeloning-top-a4045218.

Naar boven