Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212021Z09223

Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat in Deelen in Gelderland een AZC komt met 200 asielzoekers en huisvesting voor 400 arbeidsmigranten (ingezonden 28 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het nieuws dat de inwoners van Deelen compleet onder de voet dreigen te worden gelopen door de komst van honderden asielzoekers en arbeidsmigranten naar de kleine gemeenschap?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte dat er 25 mensen in Deelen wonen en dat zij met de komst van 600 asielzoekers en arbeidsmigranten een minderheid in eigen dorp worden?

Vraag 3

Vindt u ook dat dit het leven van de mensen in Deelen volledig op zijn kop zal zetten en dat de grote zorgen die zij daarover hebben meer dan terecht zijn?

Vraag 4

Beseft u zich aan welke overlast, criminaliteit en asielterreur deze inwoners zullen worden blootgesteld als deze verschrikkelijke plannen worden doorgezet? Zo ja, bent u bereid de kant van de inwoners van Deelen te kiezen en per direct een streep te zetten door de komst van dit AZC?


X Noot
1

Gelderlander, 27 mei 2021, «Bewoners uit Deelen woedend om mogelijke komst azc: «Een onzalig idee, we voorzien grote problemen»», https://www.gelderlander.nl/ede/bewoners-uit-deelen-woedend-om-mogelijke-komst-azc-een-onzalig-idee-we-voorzien-grote-problemen~ace26a15/