Vragen van de leden Boswijk en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «LNV wijst oplossing Borkumse Stenen van de hand» (ingezonden 27 mei 2021).

Vraag 1

Klopt het dat een groot gesloten vangstgebied boven Schiermonnikoog is ingetekend? Zo ja, per wanneer gaat dit in?1

Vraag 2

Wat hield het alternatieve plan van de Nederlandse Vissersbond in en wat is de reden dat u dit hebt afgewezen?

Vraag 3

Welk alternatief voorstel heeft u gedaan en wat is de reden dat de garnalenvissers dit hebben afgewezen?

Vraag 4

Wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de vervolgstappen en wie moet deze stappen zetten?


X Noot
1

Visserijnieuws, 26 mei 2021, «LNV wijst oplossing Borkumse Stenen van de hand» (https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/lnv-wijst-oplossing-borkumse-stenen-van-de-hand)

Naar boven