Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over politiegeweld tegen demonstranten in Colombia (ingezonden 6 mei 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de protesten in Colombia tegen de rechtse regering van president Iván Duque?

Vraag 2

Wat is uw mening over de inzet van buitensporig politiegeweld tegen demonstranten door de Colombiaanse regering?1 2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het recht op vreedzaam demonstreren, waar ook ter wereld, moet worden gewaarborgd, en dat door het bestrijden van demonstranten met buitensporig politiegeweld mensenrechten onder druk staan?

Vraag 4

Bent u op de hoogte van het bericht dat mensenrechtenactivisten die het optreden van de autoriteiten in het gebied in de gaten houden, lastig gevallen zouden worden?3 Wat is uw mening hierover?

Vraag 5

Kunt u signalen dat in verschillende steden tijdens de protesten de elektriciteit en het internet zijn afgesloten bevestigen of ontkrachten?4

Vraag 6

In het geval dat deze signalen waar blijken: bent u bekend met de oorzaak dan wel reden van het afsluiten van elektriciteit en internet aldaar?

Vraag 7

Sluit u zich aan bij de zorgen die door de Verenigde Naties zijn geuit5 over het geweld tegen demonstranten?

Vraag 8

Bent u bereid om er bij de Colombiaanse regering op aan te dringen dit politiegeweld tegen demonstranten te staken? Zo ja, met welke middelen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Abuso policial en Colombia: cuántos casos van y qué pasará (El Tiempo, 3 mei 2021)

X Noot
2

ONU Derechos humanos hace un llamado a la calma, alarmada por la reciente violencia durante las manifestaciones en Cali (VN, 4 mei 2021)

X Noot
3

«Colombiaanse politie schiet met scherp op demonstranten» (NRC, 4 mei 2021)

X Noot
4

Denuncian que fuerzas policiales colombianas disparan a población civil (Telesur, 5 mei 2021)

X Noot
5

ONU Derechos humanos hace un llamado a la calma, alarmada por la reciente violencia durante las manifestaciones en Cali (VN, 4 mei 2021)

Naar boven