Vragen van de leden Kuiken (PvdA), Paternotte (D66), Aukje de Vries (VVD), Bikker (ChristenUnie) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over AstraZeneca en een nieuw advies van de Gezondheidsraad (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Kent u de nadere analyse van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van de data aangaande bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin, waarin het EMA constateert dat voor alle leeftijdscategorieen de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen, het besluit van België om de leeftijdsgrens van AstraZeneca (alsnog) naar 41 jaar te verlagen en het advies van de National Advisory Committee on Immunization (NACI) in Canada om AstraZeneca aan te bieden vanaf 30 jaar?1, 2, 3

Vraag 2

Bent u bereid om op basis van deze nieuwe data en inzichten de Gezondheidsraad om advies te vragen aangaande de beschikbaarheid van AstraZeneca andere leeftijd- of risicogroepen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Indien het antwoord op de tweede vraag positief is, bent u bereid de Gezondheidsraad ook te vragen te kijken naar de man/vrouw-verdeling in de incidenties en de mogelijkheid dat het vaccin door onderscheid te maken breder kan worden ingezet op basis van deze verdeling?

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van het alarm dat huisartsen slaan ten aanzien van een dreigende vaccinatiekloof? Zo ja, wat gaat u doen met de oproep van deze huisartsen om te zorgen voor meer eenduidige comminicatie en voorlichting? Welke rol kunnen gemeenten met welzijnswerkers en de regionale GGD hier in spelen?4

Vraag 5

Is er sprake van significante verschillen in vaccinatiebereidheid c.q. opkomst bij vaccinatie-afspraken per GGD-regio? Zo ja, kunt u deze verschillen verklaren?

Vraag 6

Herkent u het beeld dat huisartsen regelmatig aangeven moeite hebben om mensen te hebben om ervan te overtuigen zich te laten vaccineren, met name in het geval van het AstraZeneca-vaccin? Hoe beoordeelt u in dit licht de uitspraken van de heer Van Delden in het Algemeen Dagblad van 24 april, en specifiek de uitspraak: «Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?»5

Vraag 7

Deelt u de mening dat hiermee nog meer verwarring wordt gezaaid over het prikken met AstraZeneca juist bij groepen mensen die het meest kwetsbaar zijn om in het ziekenhuis te belanden? Zo nee, waarom niet?6

Vraag 8

Hoe beoordeelt u verder de stelling van de heer Van Delden dat de doses AstraZeneca die na half mei geleverd kunnen worden niet meer voor Nederland nodig zijn? Deelt u de mening dat de eerdere leveringsonzekerheden en prikpauzes juist aantonen dat je altijd met onzekerheden rekening moet houden in plaats van de meest gunstige scenario’s? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk voor donderdag 29 april aanstaande beantwoorden?


X Noot
1

Europees Geneesmiddelenbureau, 24 april 2021, «AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: benefits and risks in context» (https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-benefits-risks-context).

X Noot
2

Nu.nl, 24 april 2021, «Leeftijdsgrens voor AstraZeneca-vaccin in België naar 41 jaar» (https://www.nu.nl/coronavirus/6129644/leeftijdsgrens-voor-astrazeneca-vaccin-in-belgie-naar-41-jaar.amp?__twitter_impression=true).

X Noot
3

CTV News, 24 april 2021, «Canadians aged 30 and older can be offered AstraZeneca vaccine, national vaccine panel says» (https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canadians-aged-30-and-older-can-be-offered-astrazeneca-vaccine-national-vaccine-panel-says-1.5399901).

X Noot
4

de Volkskrant, 24 april 2021, «Huisartsen slaan alarm: tussen rijk en arm dreigt nu ook een vaccinatiekloof» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huisartsen-slaan-alarm-tussen-rijk-en-arm-dreigt-nu-ook-een-vaccinatiekloof~b98162a0/).

X Noot
5

het Algemeen Dagblad, 24 april 2021, «RIVM-vaccinatiebaas: «Miljoenen doses AstraZeneca die na half mei komen, zijn niet meer nodig»» (https://www.ad.nl/binnenland/rivm-vaccinatiebaas-miljoenen-doses-astrazeneca-die-na-half-mei-komen-zijn-niet-meer-nodig~a03948a0/).

X Noot
6

het Algemeen Dagblad, 24 april 2021, «Huisartsen woedend op RIVM-vaccinatiebaas: «De boodschap zou juist moeten zijn: néém AstraZeneca»» (https://www.ad.nl/binnenland/huisartsen-woedend-op-rivm-vaccinatiebaas-de-boodschap-zou-juist-moeten-zijn-neem-astrazeneca~a7dfa504/).

Naar boven