Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212021Z07004

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er crisis is binnen het undercoverteam van de politie (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1

Klopt het dat er binnen het undercoverteam van de politie grote onrust heerst?1

Vraag 2

Hoe hoog is het ziekteverzuim binnen dit specifieke team?

Vraag 3

Klopt het dat er klokkenluiders zijn overgeplaatst na het melden van misstanden? Zo ja, vindt u het ook niet bijzonder zorgelijk dat deze signalen vaker gegeven worden bij de politie?

Vraag 4

Welke organisatie of afdeling is verantwoordelijk voor het ingestelde onderzoek? Zijn zij onafhankelijk? Zo nee, bent u bereid een onafhankelijk onderzoek uit te voeren?

Vraag 5

Kunt u aangeven of het werk van dit team door de onrust in gevaar is gekomen? Wat voor gevolgen heeft dit voor de veiligheid?


X Noot
1

AD, 23 april 2021, «Crisis in geheim politieteam na zelfmoord undercoveragent: «Critici worden snoeihard weggewerkt»», https://www.ad.nl/binnenland/crisis-in-geheim-politieteam-na-zelfmoord-undercoveragent-critici-worden-snoeihard-weggewerkt~a57a8684/