Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Italiaanse maffia vat probeert te krijgen op de miljarden uit het Corona Herstelfonds (ingezonden 16 april 2021).

Vraag 1

Wat vindt u van de zorgen die hoofdofficier van Justitie Bombardieri heeft geuit over de Italiaanse maffia en hun invloed op het budget van tweehonderd miljard euro die Italië krijgt voor het Coronaherstel?1

Vraag 2

Deelt u de zorg dat de Italiaanse maffia, gezien hun invloed op bedrijven, al betrokken is bij uitgaven van het Herstelfonds?

Vraag 3

Deelt u de analyse van hoofdofficier van Justitie Bombardieri dat er met name sprake kan zijn van de infiltratie door de maffia op bedrijven die failliet zijn of dreigen te gaan, in met name de digitale sector of omtrent groene energie?

Vraag 4

Deelt u de mening dat toezicht op het fonds van groot belang is, alleen al omdat Nederland één van de grootste nettobetalers is van het Herstelfonds en Italië één van de grootste netto-ontvangers – met ontvangsten van rond de tweehonderd miljard euro?2

Vraag 5

Deelt u de zorgen over een juiste besteding van het fonds – ook in het licht van de kritiek die al eerder is geuit door de Europese Rekenkamer over de beperkte controle op dit enorme budget? Wat onderneemt u om het toezicht te verbeteren?

Vraag 6

Hoe gaat u voorkomen dat deze miljarden worden gebruikt als subsidiepot voor de Italiaanse maffia?

Vraag 7

Gaat u dit punt op Europees niveau aan de orde stellen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Kunt u een overzicht geven van de aanvragen die Nederland heeft ingediend ten aanzien van het coronaherstelfonds (met het oog op de deadline van 30 april 2021)?


X Noot
1

NOS, «Italiaanse maffia aast op miljarden EU-herstelfonds, en niet alleen in Italië», 12 april 2021, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376442-italiaanse-maffia-aast-op-miljarden-eu-herstelfonds-en-niet-alleen-in-italie.html.

X Noot
2

NOS, «Wat betaalt Nederland aan het Europese coronaherstelfonds en wat levert het op?», 21 juli 2020, https://nos.nl/artikel/2341433-wat-betaalt-nederland-aan-het-europese-coronaherstelfonds-en-wat-levert-het-op.html.

Naar boven