Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat honderden Jumbo-medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe baan (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Honderden Jumbo-medewerkers moeten op zoek naar nieuwe baan»?1

Vraag 2

Wat vindt u, gezien het bij vraag 1 aangehaalde RTL bericht, van het feit dat Jumbo in 2020 een recordomzet haalde van 9,69 miljard euro2 en dat Karel van Eerd, oprichter van Jumbo, vorig jaar de plek van John de Mol innam in de Quote 500 met een geschat vermogen van 2,5 miljard?3

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat een volwassen kassamedewerker bij Jumbo zo’n 342,72 euro per week verdient4 terwijl directeur van Jumbo Frits van Eerd in een jaar tussen de 10 en 15 miljoen euro krijgt, wat neerkomt op maximaal 290.000 euro per week5?

Vraag 4

Wat gaat u doen aan dit grote verschil aan inkomen en dus aan levensstandaarden? Bent u het met de stelling eens dat de mensen die tijdens de coronacrisis vooraan hebben gestaan meer zouden moeten verdienen? Zo, ja wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u nagaan of het schrappen van de banen een hogere werkdruk tot gevolg heeft?

Vraag 6

Wat vindt u ervan dat de top van Jumbo deze keuze heeft gemaakt?

Vraag 7

Heeft u contact gehad met Jumbo om het over deze beslissing te hebben? Zo nee, gaat u dit alsnog doen?

Vraag 8

Wat kunt u betekenen voor de medewerkers die intern geen nieuwe baan kunnen vinden en daardoor werkeloos raken?

Vraag 9

Wat betekent de beslissing van de top van Jumbo voor de cao-onderhandelingen die door het tegenstribbelen van de supermarktbazen nog steeds zo goed als stilliggen?

Vraag 10

Vindt u dat deze tegenstelling een goede aanleiding biedt om winstdeling nu via de wet te regelen, zoals het lid Alkaya voorstelt in de initiatiefwet eerlijk delen?6

Vraag 11

Deelt u de analyse dat supermarktbazen nooit zelfstandig het salaris van hun personeel in de winkels substantieel zullen verhogen en de politiek daarom moet ingrijpen, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur?


X Noot
1

RTL Nieuws, 12 april 2021, Honderden Jumbo-medewerkers moeten op zoek naar nieuwe baan (https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5224806/jumbo-supermarkt-reorganisatie-ontslag)

X Noot
2

Volkskrant, 4 januari 2021, Omzet Jumbo schiet omhoog naar bijna 10 miljard euro (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omzet-jumbo-schiet-omhoog-naar-bijna-10-miljard-euro~bfeb93de/)

X Noot
3

Brabants Dagblad, 2 november 2020, Jumbo's Karel van Eerd neemt plek John de Mol in en staat nu vierde in Quote 500 (https://www.bd.nl/brabant/jumbo-s-karel-van-eerd-neemt-plek-john-de-mol-in-en-staat-nu-vierde-in-quote-500-bekijk-hier-de-rijkste-brabanders~affd1340/)

X Noot
6

Kamerstuk 35 672

Naar boven