Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212021Z05059

Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over buitensporig geweld door politie en ME bij demonstraties (ingezonden 29 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de verhoren van verschillende politieagenten door de BPOC (Buiten Parlementaire Onderderzoekscommissie)?1

Vraag 2

Hoe duidt u deze verhoren?

Vraag 3

Bent u bekend met de beelden van demonstraties onder andere op het Malieveld in Den Haag en Museumplein in Amsterdam waarop te zien is dat zowel door de politie als door de ME excessief geweld wordt gebruikt tegen vreedzaam demonstrerende burgers?

Vraag 4

Hoe duidt u dit geweld? Bent u ook van mening dat hier sprake is van excessief geweld jegens burgers?

Vraag 5

Wie is eindverantwoordelijk voor de acties van de politie?

Vraag 6

Wie is eindverantwoordelijk voor de acties van de ME?

Vraag 7

Hoe ziet u uw eigen rol, als Minister van J&V, bij het voorkomen van excessief geweld door de politie en de ME tegen vreedzaam demonstrerende burgers?


X Noot
1

BPOC, «Transcripties van politieverhoren», https://bpoc2020.nl/verhoren/#pv