Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Marokkaanse journalist Maati Monjib al sinds 29 december in voorarrest zit onder discutabele beschuldigingen en inmiddels in hongerstaking is (ingezonden 24 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Deze Marokkaanse journalist zou Nederlands geld witwassen. Of snoert het regime hem de mond?»1

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat Maati Monjib inmiddels al negentien dagen in hongerstaking is, al meer dan tien kilo is afgevallen, zijn situatie daarmee levensbedreigend is en de urgentie van deze zaak dus erg hoog is?2

Vraag 3

Hoe ziet u de veroordeling van Maati Monjib, gezien het feit dat hij wordt gezien als de kartrekker van persvrijheid in Marokko? Ziet u dit als een aanval op de persvrijheid?

Vraag 4

Wat is tot nu toe uw inzet geweest met betrekking tot Marokkaanse journalisten die om discutabele redenen achter de tralies zijn verdwenen (eerder werden bijvoorbeeld Hicham Mansouri, Ahmed Benchemsi en Aboubakr Jamaï gearresteerd)?

Vraag 5

Wat is uw specifieke inzet met betrekking tot Maati Monjib?

Vraag 6

Is er vanaf de kant van de Nederlandse regering enige reden om aan te nemen dat Maati Monjib zich bezig hield met witwasserij?

Vraag 7

Kunt u deze zaak in deMedia Freedom Coalition agenderen en bent u bereid vanuit die positie een gezamenlijk statement uit te doen richting de Marokkaanse regering om uw zorgen uit te spreken en op te roepen tot gerechtigheid? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Kunt u, gezien Monjib’s levensbedreigende situatie die snel verslechtert, deze vragen voor a.s. vrijdag 26 maart 2021 beantwoorden?


X Noot
1

NRC.nl, 15 januari 2021, «Deze Marokkaanse journalist zou Nederlands geld witwassen. Of snoert het regime hem de mond?» (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/sacharov-van-marokko-als-crimineel-voor-de-rechter-a4027779).

X Noot
2

Reporters Without Borders, 19 maart 2021, 'RSF protesters call for release of Moroccan journalist on hunger strike» (https://rsf.org/en/news/rsf-protesters-call-release-moroccan-journalist-hunger-strike).

Naar boven