Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212021Z03272

Vragen van de leden Sjoerdsma en Belhaj (beiden D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Situation Report EEPA HORN No. 50» van 9 januari en «Situation Report HORN No. 81» van 11 februari. (ingezonden 17 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Situation Report EEPA HORN No. 50»?1

Vraag 2

Bent u bekend met het bericht «Situation Report EEPA HORN No. 81»?2

Vraag 3

Hoe vorderen de gesprekken met de Ethiopische regering? Worden er ook gesprekken gevoerd met de Eritrese regering?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat er in december een humanitaire hulpverlener van de Nederlandse ngo ZOA is omgekomen in het vluchtelingenkamp Hitsats in Tigray?3

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat er in januari een tweede Nederlandse humanitaire hulpverlener van de Nederlandse ngo ZOA is omgekomen in het conflict? Bent u het ermee eens dat de moord op een humanitaire hulpverlener veroordeeld dient te worden? Welke andere maatregelen wilt u naar aanleiding hiervan nemen?

Vraag 6

Bent u bekend met het bericht dat er twee vluchtelingenkampen (Shemelba en Hitsats) met internationaal erkende Eritrese vluchtelingen zijn vernietigd en dat hierbij 20.000 vluchtelingen zijn verdwenen, waarbij wordt aangegeven dat er zo’n 10.000 vluchtelingen terug meegenomen zijn naar Eritrea? Kunt u dit bericht bevestigen? Wat is het lot van deze mensen?

Vraag 7

Zijn er in het diplomatieke verkeer berichten van werkkampen of mogelijke massamoorden in Eritrea?

Vraag 8

Bent u op de hoogte van de vermeende inmenging van Eritrea in het conflict bij de grens tussen Ethiopië en Sudan, waarbij de Eritrese soldaten zich vaak als Ethiopische militairen vermommen en verantwoordelijk zijn voor het maken van burgerslachtoffers?

Vraag 9

Bent u op de hoogte van het feit dat er op 5 en 6 januari massamoorden zijn gepleegd in West Tigray?4 Zo ja, hoe veroordeelt u deze oorlogsmisdaden? Hoe handelt u, in Europees en internationaal verband, naar aanleiding van deze berichten?

Vraag 10

Bent u het ermee eens dat Nederland de inmenging van Eritrea in het conflict moet veroordelen en ervoor moet pleiten dat Eritrea haar troepen zo snel mogelijk uit Tigray laat vertrekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zich hiertoe inspannen?

Vraag 11

Hoeveel burgers in Tigray verkeren op dit moment in (voedsel)nood?

Vraag 12

Kunt u de Kamer van een update voorzien wat betreft de humanitaire hulp die inmiddels op gang is gebracht? Zijn er grote vluchtelingenstromen naar het noorden op gang gekomen?

Vraag 13

Op welke manier heeft de EU tot op heden gereageerd op het conflict in Tigray en met name op de rol die Eritrea hierin speelt? Welke acties zult u in EU-verband voorstellen?

Vraag 14

Kan er actief worden gekeken of het EU Magnitsky-sanctieregime ingezet kan worden om personen die zich schuldig maken aan grove mensenrechtenschendingen in dit conflict op gepaste wijze aangepakt kunnen worden?


X Noot
1

Martin Plaut, 9 januari 2021, Situation Report EEPA HORN No. 50 (https://martinplaut.com/2021/01/09/situation-report-eepa-horn-no-50–09-january-2021/).

X Noot
2

Martin Plaut, 10 februari 2021, Situation Report EEPA HORN No. 81 (https://martinplaut.com/2021/02/10/situation-report-eepa-horn-no-81–10-february-2021/).

X Noot
3

Reuters, 31 december 2021, 'Dutch charity says employee killed in Ethiopia's Tigray region» (https://www.reuters.com/news/picture/dutch-charity-says-employee-killed-in-et-idUSKBN2950XE).

X Noot
4

TGHAT, 12 januari 2021, «Massacres in Bora Selewa and Debre Abay» (https://tghat.com/2021/01/12/massacres-in-bora-selewa-and-debre-abay/).