Vragen van de leden Klaver en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten» (ingezonden 15 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten»?1

Vraag 2

Wat voor adviezen zijn deze week aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd met betrekking tot het onderwijs?

Vraag 3

Is deze week aan het OMT gevraagd wat weer kan qua fysieke lessen in het onderwijs?

Vraag 4

Stond de opening van het voortgezet onderwijs op de agenda van het OMT?

Vraag 5

Wat is besproken in het OMT inzake het openen van het voortgezet onderwijs?

Vraag 6

Is in navolging van het primair onderwijs en kinderopvang, een generiek kader opgesteld voor het voortgezet onderwijs?

Vraag 7

Hoe wordt op dit moment uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Van Meenen,2 waarin de regering wordt verzocht een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven?

Vraag 8

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?


X Noot
1

Volkskrant, 11 februari 2021, 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten», https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-geef-jongeren-nu-toegang-tot-de-sneltesten~bca0c062/

X Noot
2

Kamerstuk 35 570 nr. 167

Naar boven