Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Austria sounds alarm over South Africa Coronavirus Variant in Tyrol region» (ingezonden 10 februari 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de snelle verspreiding van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostenrijk?1

Vraag 2

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de besmetting van de verschillende virusvarianten in Nederland, en hoeveel besmettelijker zijn deze varianten dan de «klassieke» variant van het virus?

Vraag 3

Hoeveel procent van de positieve testen in Nederland wordt thans gesequenced?

Vraag 4

Wordt in Nederland voldoende gesequenced om eventuele verregaande verspreiding van nieuwe virusvarianten op tijd te ontdekken en de kop in te drukken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Bent u bereid om, afhankelijk van het aantal besmettingen, tussen de 5 en 10% van de positieve testen te sequencen, vergelijkbaar met hoe dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt? Kunt u uw antwoord toelichten?2


X Noot
1

The Straits Times, 5 februari 2021, «Austria sounds alarm over South Africa coronavirus variant in Tyrol region» https://www.straitstimes.com/world/europe/austria-sounds-alarm-over-south-africa-coronavirus-variant-in-tyrol-region

X Noot
2

NRC.NEXT, 22 december 2020, «Screent Nederland genoeg om het Engelse virus hier te vinden' https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/21/screent-nederland-genoeg-om-het-engelse-virus-hier-te-vinden-a4024758

Naar boven