Vragen van het lid Postma (CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over de nieuwe Bob-campagne in België om rijden onder invloed tegen te gaan. (ingezonden 22 januari 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel «Dronken automobilisten in België ontvangen sleutelhanger met naam doodgereden kind»?1

Vraag 2

Bent u het eens dat de in België ontwikkelde Bob-campagne, die we ook in Nederland hebben overgenomen, zeer succesvol is?

Vraag 3

Hoe kijkt u tegen deze nieuwe Belgische versie van de Bob-campagne aan?

Vraag 4

Kunt u bij uw Belgische collega navragen wanneer men in België zal komen met een evaluatie van deze nieuwe Bob-campagne?

Vraag 5

Kunt u aangeven of deze nieuwe Belgische versie van de Bob-campagne in België ook gepaard gaat met extra handhaving door extra alcoholcontroles?

Vraag 6

Bent u bereid te onderzoeken of deze campagne ook overgenomen kan worden in Nederland en de Kamer hierover informeren?

Vraag 7

Bent u dan ook bereid te onderzoeken of deze campagne gekoppeld zou kunnen worden aan meer alcoholcontroles in Nederland, indien u bereid bent deze nieuwe Belgische Bob-campagne ook in Nederland uit te voeren?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 21 januari 2021, Dronken automobilisten in België ontvangen sleutelhanger met naam doodgereden kind (https://www.ad.nl/auto/dronken-automobilisten-in-belgie-ontvangen-sleutelhanger-met-naam-doodgereden-kind~ae79f9bb/)

Naar boven