Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over overlastgevende asielzoekers in de omgeving van AZC Budel (ingezonden 15 januari 2021).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het bericht «Asielzoekers trekken broek omlaag en zorgen voor overlast op oprit in Maarheeze»?1

Vraag 2

Klopt het dat de politie niet kwam opdagen na een melding van 112 omdat de dienstdoende eenheid het te druk had?2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het tekort aan politie-inzet onaanvaardbaar is? Bent u bereid de politiecapaciteit in dit gebied fors uit te breiden dan wel te verdubbelen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de inzet van knokploegen onaanvaardbaar is, maar dat u dan wel moet zorgen voor voldoende politiecapaciteit?

Vraag 5

Deelt u de mening dat sprake is van een onhoudbare situatie in de dorpen Maarheeze en Budel? Wat onderneemt u tegen het feit dat mensen niet meer de straat op durven te gaan?

Vraag 6

Welke sancties worden getroffen tegen de overlastgevers?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de uitbreidingsplannen van het asielzoekerscentrum opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden? Zo nee, hoe voorkomt u dat de weerstand steeds groter wordt?

Vraag 8

Bent u bereid met de inwoners van Cranendonk in gesprek te gaan over oplossingen? Zo nee, waarom laat u deze mensen in de steek?


X Noot
1

Cranendonck24, 11 januari 2021, "Asielzoekers trekken broek omlaag en zorgen voor overlast op oprit in Maarheeze, https://cranendonck24.nl/home/artikel/70120/Asielzoekers-trekken-broek-omlaag-en-zorgen-voor-overlast-op-oprit-in-Maarheeze

X Noot
2

Cranendonck24, 13 januari 2021, «Politie kon door spoedmelding niet ter plaatse komen bij incident met azc'ers in Maarheeze», https://cranendonck24.nl/home/artikel/70152/Politie-kon-door-spoedmelding-niet-ter-plaatse-komen-bij-incident-met-azcers-in-Maarheeze

Naar boven