Vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de steunmaatregelen voor schoonheidsspecialisten (ingezonden 8 januari 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Schoonheidsspecialisten vragen om extra coronasteun»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de knellende situatie waarin schoonheidsspecialisten verkeren, als sector die door de coronamaatregelen geen omzet kan draaien en dus volledig afhankelijk is van de steunmaatregelen?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de dringende vraag vanuit de sector naar extra steun omdat een groot aantal schoonheidsspecialisten failliet dreigt te gaan?

Vraag 4

Acht u het redelijk dat veel zzp-schoonheidsspecialisten hun hypotheek niet meer kunnen betalen omdat zij wegens de partnertoets in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) niet in aanmerking komen voor steun?

Vraag 5

Deelt u de mening dat schoonheidsspecialisten nu te weinig steun krijgen voor hoe hard zij worden getroffen door de coronamaatregelen? Zo ja, hoe gaat u daar verandering in brengen?

Vraag 6

Bent u bereid op korte termijn met brancheorganisatie Anbos in gesprek te gaan?


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 18 december 2020, Schoonheidsspecialisten vragen om extra coronasteun (https://www.lc.nl/economie/Schoonheidsspecialisten-vragen-om-extra-coronasteun-26299856.html)

Naar boven