Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z25882

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Defensie over het verzoek voor inzet van het Defensiepersoneel ter ondersteuning van het zorgpersoneel (ingezonden 31 december 2020).

Vraag 1

Welke verzoeken heeft Defensie, al dan niet via de veiligheidsregio’s, ontvangen voor inzet van militairen ter ondersteuning van het zorgpersoneel?1 2

Vraag 2

Welke verzoeken zijn gehonoreerd dan wel afgewezen?

Vraag 3

Welk afwegingen worden gemaakt voor het beoordelen van hulpverzoeken ter bestrijding van de pandemie in Nederland? Welke prioriteit krijgt deze taak, ten opzichte van de inzet van militairen voor de lopende missies in het buitenland?

Vraag 4

Is het mogelijk meer militairen vrij te maken voor ondersteuning van het zorgpersoneel, aangezien het zorgpersoneel in ziekenhuizen op hun tandvlees loopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Vraag 5

Op welke manier is de motie-Marijnissen over inzet van o.a. Defensie ter ondersteuning van het zorgpersoneel uitgevoerd?3

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?


X Noot
1

Zorgpersoneel Twente loopt op tandvlees, de Telegraaf, 29 december 2020

X Noot
2

Hulp die Defensie zorg kan bieden is beperkt, de Telegraaf, 29 december 2020