Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het gebruik van het middel ivermectine tegen COVID-19 (ingezonden 24 december 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de recente zeer positieve resultaten met ivermectine bij de behandeling van COVID-19-patiënten?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat recente resultaten met ivermectine uit minimaal 21 internationale nieuwe studies zeer veelbelovend blijken?2 3 4

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat ivermectine in veel recente studies zowel preventief, alsook therapeutisch met succes ingezet is bij diverse categorieën (risicovolle) COVID-patiënten, zowel bij opgenomen ziekenhuispatiënten, alsook «out-patients»?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op ziekenhuisopnames aanzienlijk vermindert?

Vraag 5

Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op het krijgen van COVID-19 aanzienlijk vermindert?

Vraag 6

Bent u er van op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op sterfte door/met COVID-19 aanzienlijk vermindert?

Vraag 7

Bent u ervan op de hoogte dat de nieuwe studie ook data bevat, welke afkomstig zijn uit belangrijke RCT’s (Randomized controled trials)?

Vraag 8

Wat heeft u tot nu toe gedaan om te onderzoeken of het medicijn ivermectine een oplossing zou kunnen zijn voor de Nederlandse coronacasus?

Vraag 9

Bent u bereid om op korte termijn te kijken naar de mogelijkheden die ivermectine heeft voor de Nederlandse coronacasus?

Vraag 10

Is er in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van ivermectine? Zo ja, kunt u die delen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, er geen reden meer is voor een vaccin?

Vraag 12

Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, het de voorkeur heeft om zieke mensen te genezen boven het vaccineren van gezonde mensen?

Vraag 13

Kunt u aangeven wat het zou betekenen voor de coronamaatregelen, als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 blijkt te zijn?

Vraag 14

Bent u op de hoogte van de referenties die in de bijlage hieronder staan vermeld?


X Noot
1

FLCCC Alliance, 4 december 2020, «Prevention and early treatment of COVID-19' (https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentation-Dec4-Houston.pdf)

X Noot
2

FLCCC Alliance, 4 december 2020, «FLCCC Alliance calls on national health authorities to immediately review medical evidence showing the efficacy of ivermectin for the prevention of COVID-19 and as an early outpatient treatment» (https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-Alliance-Call-for-Action-News-Release-Press-Conference-Follow-Up.pdf)

X Noot
3

FLCCC Alliance, 4 december 2020, «Prevention and early treatment of COVID-19' (https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentation-Dec4-Houston.pdf)

X Noot
4

FLCCC Alliance, 18 december 2020, «Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19' (https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf)

Naar boven