Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over de collectiviteitskorting op de zorgverzekering (ingezonden 15 december 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Medewerker Shell krijgt meer korting op zorgverzekering dan thuiszorgmedewerker»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het gegeven dat een medewerker van een multinational zoals Shell, een hogere collectiviteitskorting kan krijgen op de zorgverzekering in verhouding tot bijvoorbeeld een persoon die een collectiviteit afsluit via een patiëntenvereniging?

Vraag 3

Bent u bereid om de collectiviteitskorting op de aanvullende zorgverkering ook stop te zetten, net als de collectiviteitskorting op de basisverzekering, aangezien de zorgpolis – in uw woorden – «er [is] voor iedereen, en dat vraagt om solidariteit met elkaar»?2

Vraag 4

Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat het polisaanbod van zowel de basis – als de aanvullende verzekeringen overzichtelijker aangeboden wordt aan alle Nederlanders?


X Noot
1

Kassa, 12 december 2020, «Medewerker Shell krijgt meer korting op zorgverzekering dan thuiszorgmedewerker» (https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/medewerker-shell-krijgt-meer-korting-op-zorgverzekering-dan-thuiszorgmedewerker).

X Noot
2

Rijksoverheid, 22 september 2020, «Minister van Ark: eind aan collectiviteitskorting basiszorgverzekering» (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering).

Naar boven