Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis (ingezonden 14 december 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen?2 3

Vraag 3

Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?

Vraag 4

Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket?


X Noot
1

Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers, 10 december 2020, «Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!» (https://www.pgmcg.nl/2020/12/antwoord-zorginstituut-nederland-omtrent-vergoeding-medicinale-cannabis-door-zorgverzekeraars-blijft-nee/).

X Noot
2

Kamerstuk 29 477, nr. 484.

X Noot
3

Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 135.

Naar boven