Vragen van de leden Beckerman (SP), Agnes Mulder (CDA), Sienot (D66), Bromet (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het rekenmodel waardedalingsregeling dat gedupeerden benadeelt (ingezonden 24 november 2020).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat het huidige rekenmodel die de waardedaling van de woningen in Groningen bepaalt, nadelig lijkt uit te pakken voor de zwaarst getroffen woningen? Wat is hierop uw reactie?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het voorstel om, bij een gelijkwaardig alternatief, als uitgangspunt te nemen dat de variabele wordt gekozen die het gunstigst is voor de gedupeerden en dat deze wordt toegepast op de uitkomsten per individuele woning? In hoeverre is hier in de huidige situatie sprake van?

Vraag 3

Bent u bereid maatwerk te leveren voor de mensen die zwaar benadeeld worden door dit model? Dus om het voorstel van De Kam en Blanken toe te passen en voor iedere individuele woning te berekenen welke grondslag (bevingen of grondsnelheden) voor de eigenaar het gunstigst uitkomt? Wilt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de grafiek uit het persbericht van De Kam en Blanken waaruit blijkt dat het verschil kan oplopen tot 8,38 procent (enkele woningen in Westeremden)? Wat is uw reactie op dat er voor deze eigenaren (uitgaand van een gemiddelde WOZ-waarde van rond 150.000 euro) er een verschil tot 12.000 euro kan ontstaan?2

Vraag 5

Bent u benieuwd of het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de analyse deelt met de onderzoekers die hebben berekend dat er 6.500 eigenaren zijn die beter af zijn als de grondsnelheden als maat genomen worden? Wilt u dit bespreken met het IMG?

Vraag 6

In hoeverre bent u bereid om aan de hand van de argumenten van De Kam en Blanken tot een heroverweging te komen? Wilt u uw antwoord toelichten?


X Noot
1

RTV Noord, 17 november 2020 «Kritiek op waardedalingsregeling: «6.500 huiseigenaren beter af met ander rekenmodel»» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/762508/Kritiek-op-waardedalingsregeling-6500-huiseigenaren-beter-af-met-ander-rekenmodel).

X Noot
2

Grafiek meegezonden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Naar boven