Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z20643

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) (ingezonden 5 november 2020).Toelichting:Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV), ingezonden 5 november 2020 (vraagnummer 2020Z20630).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van Nieuwsuur over het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat misbruik van het ICP door criminelen zo spoedig mogelijk dient te worden gestopt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit misbruik te stoppen en wanneer wordt dat geëffectueerd?

Vraag 3

Deelt u de mening dat oneigenlijk gebruik van het ICP door buitenlanders om zo belastingontduiking in het eigen land mogelijk te maken, gestopt dient te worden? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiervoor nemen en wanneer kunnen deze maatregelen worden geëffectueerd?

Vraag 4

Bent bereid te onderzoeken of een lichtere variant van de zeebrief, zoals in enkele ons omringende landen gebruikelijk is voor particuliere, niet-commerciële booteigenaren, ook voor Nederlandse booteigenaren beschikbaar kan komen ter vervanging van het huidige ICP? Zo ja, wanneer kan een dergelijke variant ingevoerd worden? Zo niet, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV), ingezonden 5 november 2020 (vraagnummer 2020Z20630).


X Noot
1

Nieuwsuur, 28 en 29 oktober 2020, Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2354360-nederlands-vaardocument-gebruikt-bij-grootschalige-drugssmokkel.html)