Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z19851

Vragen van de leden Diertens en De Groot (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van het bericht «Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil» (ingezonden 28 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil»?1

Vraag 2

Heeft de regering van Curaçao gevraagd om assistentie vanuit Nederland om onderzoek te doen naar de schade aan het koraal en de aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade? Zo ja, op welke manier gaat u Curaçao hierin ondersteunen? Zo nee, bent u bereid deze assistentie aan te bieden?

Vraag 3

Heeft u er bij de regering van Curaçao op aangedrongen om het onderzoek snel openbaar te maken en zo nodig juridische stappen te ondernemen om de schade te verhalen?

Vraag 4

In 2017 heeft een soortgelijk incident plaatsgevonden; welke wijzigingen hebben er sindsdien plaatsgevonden in de voorschriften omtrent scheepvaartveiligheid om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?2

Vraag 5

Bent u voornemens er bij de regering van Curaçao op aan te dringen om zo nodig betere voorschriften op te stellen? Bent u bereid om hierbij eventueel assistentie te verlenen?

Vraag 6

Liggen er nog andere boorplatformen in de buurt waarbij er een aannemelijk risico is op schade aan het koraal?

Vraag 7

Wat is de voortgang van het herstel van het koraal dat beschadigd is bij het incident in 2017 en het incident in 2019?


X Noot
1

FTM.nl, 24 oktober 2020, «Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil» (https://www.ftm.nl/artikelen/olieplatform-vergruizelt-koraalrif-curacao-milieuramp?share=nKfBnRRoSlCb%2FYSGBPUGGua2EBzZsGenbVwdIiEmJRzYnberRfF23NHo HzNk9mw%3D)

X Noot
2

Nos.nl, 26 oktober 2020, «Grote schade aan koraal Curaçao, vermoedelijk door bouwer BAM» (https://nos.nl/artikel/2170441-grote-schade-aan-koraal-curacao-vermoedelijk-door-bouwer-bam.html)