Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het model waar het stikstofbeleid op gebaseerd is. (ingezonden 19 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de vergelijking die de Stichting Agri Facts heeft gemaakt tussen het Europese en het Nederlandse model om stikstofbeleid op te baseren?1

Vraag 2

Waarom wordt het stikstofbeleid van het kabinet (uitsluitend) gebaseerd op het model AERIUS?

Vraag 3

Erkent u dat, indien het stikstofbeleid van het kabinet zou worden gebaseerd op model Lotos, de stikstofdoelstelling voor 2030 al gehaald zou zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat Duitsland ook gebruikmaakt van het model Lotos? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Vraag 5

Bent u bereid om het Nederlandse stikstofbeleid (ook) door te rekenen met het model Lotos, in lijn met het advies van de commissie-Hordijk? Zo nee, waarom niet?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Madlener (PVV), ingezonden 15 oktober 2020, vraagnummer 2020Z18950


X Noot
1

Website Stichting Agri Facts, 14 oktober 2020, «Minister Schouten blijft stikstofbeleid ophangen aan één rekenmodel» (https://stichtingagrifacts.nl/minister-schouten-blijft-stikstofbeleid-ophangen-aan-een-model/)

Naar boven