Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak. (ingezonden 12 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat in Pakistan een van de wrede moordenaars van journalist Daniel Pearl dreigt te worden vrijgelaten?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze vrijlating uitermate ongewenst en een zware slag voor rechtvaardigheidsgevoelens zou zijn?

Vraag 3

Wilt u er bij de regering van Pakistan met grote spoed en op ministerieel niveau op aandringen dat alles in het werk wordt gesteld om deze vrijlating te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u er in datzelfde gesprek stevig op aandringen dat de imam die een doodsbedreiging (fatwa) tegen Geert Wilders uitsprak nu eindelijk eens afdoende wordt aangepakt? Zo nee, waarom niet?2


X Noot
1

Algemeiner, 8 oktober 2020, « Jewish leaders call for killer of Daniel Pearl to remain in prison for the rest of his days». (https://www.algemeiner.com/2020/10/08/us-jewish-leaders-call-for-killer-of-daniel-pearl-to-remain-in-prison-for-rest-of-his-days/)

X Noot
2

AD, 20 november 2019, «Aangifte Wilders tegen Pakistaanse geestelijke na doodsbedreiging». (https://www.ad.nl/politiek/aangifte-wilders-tegen-pakistaanse-geestelijke-na-doodsbedreiging~a3d1a5ad/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F)

Naar boven