Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z18551

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Topvrouw HMC: «Bronovo is ongeschikt voor de opvang van coronapatiënten». (ingezonden 12 oktober 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Topvrouw HMC: «Bronovo is ongeschikt voor de opvang van coronapatiënten»?1

Vraag 2

Zou u het wenselijk vinden als het Bronovo een doorstart maakt?

Vraag 3

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u voor het Bronovo als ziekenhuis voor coronapatiënten?

Vraag 4

Vindt u het een realistisch idee om het Bronovo als calamiteitenhospitaal te gebruiken nu het aantal besmettingen met corona blijft oplopen en coronapatiënten moeten worden verspreid over het land? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou u bereid zijn het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) daartoe op te roepen? Zo ja, ziet u hierin ook een optie voor een doorstart van het Bronovo?

Vraag 5

Welke specifieke eisen worden gesteld aan een calamiteitenhospitaal, bijvoorbeeld qua personeel en afdelingen?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de opmerking dat er nog niet wordt onderhandeld met potentiële kopers? Maakt dit een doorstart van het ziekenhuis makkelijker?


X Noot
1

AD, 7 oktober 2020, «Topvrouw HMC: «Bronovo is ongeschikt voor de opvang van coronapatiënten»» (https://www.ad.nl/den-haag/topvrouw-hmc-bronovo-is-ongeschikt-voor-de-opvang-van-coronapatienten~a3568d3a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).