Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020Z17256

Vragen van de leden Van Helvert, Amhaouch (beiden CDA), Wilders, Graus, Emiel van Dijk (allen PVV), Regterschot, Nijkerken-De Haan (beiden VVD), Raemakers (D66), Ploumen, Gijs van Dijk (beiden PvdA), Öztürk (DENK) en Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal (ingezonden 25 september 2020).

Vraag 1

Kent u het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal?1

Vraag 2

Deelt u de mening van de Raad van Europa dat de Limburgse taal en andere streektalen meer aandacht dienen te krijgen van de regering?

Vraag 3

Wat doet de regering op dit moment voor de Limburgse taal?

Vraag 4

Hoe is de regering van plan om het gebruik van de streektaal te bevorderen?

Vraag 5

In welke mate werkt de regering aan het erkennen van het Limburgs als overheidstaal?

Vraag 6

Welke tastbare resultaten heeft het door de Minister erkennen van het Limburgs als officiële streektaal opgeleverd?

Vraag 7

Kunt u deze vragen van de Limburgse Kamerleden, die dit advies van de Raad van Europa onderschrijven, zo spoedig mogelijk beantwoorden?