Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z14841

Vragen van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over test- en ventilatiebeleid bij corona (ingezonden 19 augustus 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat niet iedereen zich eenvoudig en laagdrempelig kan laten testen op het coronavirus omdat de teststraat te ver weg is of mensen te weinig mobiel of te kwetsbaar zijn om zich buitenshuis te laten testen?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat er voldoende teststraten moeten zijn in de grote(re) steden en in de regio’s om te voorkomen dat mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus gaan reizen en daarmee een extra risico vormen voor anderen en om te zorgen dat mensen zich makkelijk kunnen laten testen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat in een grote stad als Breda de teststraat gaat verdwijnen? Is dat in meerdere steden of regio’s ook het geval? Kunt u uw antwoord toelichten?2

Vraag 4

Bent u bereid in overleg met de GGD’s om te zorgen dat er voldoende teststraten zijn die voor mensen makkelijk te bereiken zijn? Zo ja, wilt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wilt u reageren op de oproep van KBO-PCOB die vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van ventilatiesystemen in verpleeghuizen en aandringt dat ventilatiesystemen bij verpleeghuizen voor 1 oktober gecheckt worden door uitbereiding van de taken van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen? Kunt u uw antwoord toelichten?3


X Noot
1

Medemblik Actueel, 19 augustus 2020, «KBO-PCOB wil ook ventilatiecheck in verpleeghuizen», https://www.medemblikactueel.nl/2020/08/19/kbo-pcob-wil-ook-ventilatiecheck-in-verpleeghuizen/

X Noot
2

Breda Vandaag, 27 juli 2020, «Corona-teststraat verdwijnt uit Breda bij gebrek aan goede nieuwe locatie: «Onvoorstelbaar»«, https://www.bredavandaag.nl/nieuws/politiek/319025/de-corona-teststraat-verdwijnt-uit-breda-bij-gebrek-aan-goede-nie

X Noot
3

Medemblik Actueel, 19 augustus 2020, «KBO-PCOB wil ook ventilatiecheck in verpleeghuizen», https://www.medemblikactueel.nl/2020/08/19/kbo-pcob-wil-ook-ventilatiecheck-in-verpleeghuizen/