Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z14267

Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een gemeentelijk onderscheiding voor Jack Bogers (ingezonden 23 juli 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Jack Bogers krijgt verguld Wagenings erezilver»?1

Vraag 2

Acht u het onderscheiden van Bogers, die Volkert van der Graaf assisteerde door het laten verdwijnen van bewijsmateriaal, in lijn met de waardigheid van het openbaar bestuur in Nederland?

Vraag 3

Ziet u de onderscheiding als een vorm van eerherstel van deze terroristenvriend?

Vraag 4

Bent u bereid de gemeente Wageningen hierop aan te spreken?