Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z11458

Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de subsidiëring van zogenaamd «antiracisme» (ingezonden 18 juni 2020).

Vraag 1

Aan hoeveel organisaties wordt er in totaal (door het Rijk, provincies en gemeenten) subsidie verstrekt die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk wordt ingezet om door middel van acties, lobby’s, rechtszaken of anderszins te strijden tegen (vermeend) racisme? Om hoeveel subsidie gaat het in totaal?

Vraag 2

Kunt u per ontvanger van dergelijke subsidies aangeven:

  • de naam en vestigingsplaats,

  • het doel van de organisatie,

  • het specifieke doel van de subsidie,

  • de hoogte van de subsidie,

  • de wijze waarop wordt verantwoord hoe de subsidie is besteed,

  • de omvang van de achterban (aan de hand van het aantal leden of, indien de organisatie geen leden heeft, hoeveel geld aan donaties van particulieren wordt ontvangen)?

Vraag 3

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het nog te agenderen debat over racisme?1


X Noot
1

Aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 9 juni 2020.