Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z11023

Vragen van de leden Bouali en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het heropenen van de sekswerksector (ingezonden 15 juni 2020).

Vraag 1

Kunt u toelichten of de Nederlandse sekswerksector ook kan worden heropend met een soortgelijk protocol als in België, waar het uitoefenen van sekswerk weer mogelijk is onder voorwaarden van een met de sector opgesteld hygiëneprotocol? Zo nee, kunt u uiteenzetten waarom dit in België wel mogelijk zou zijn en in Nederland niet?

Vraag 2

Kan deze vraag met spoed beantwoord worden?