Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf» (ingezonden 11 juni 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het signaal dat veel jonge kinderen met kortdurende verkoudheidsklachten worden geweigerd door de kinderopvang?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er een lastige situatie is ontstaan voor ouders, de kinderopvang en de zorg, omdat jonge kinderen elkaar en de medewerkers doorlopend aansteken waardoor eventueel de opvang geheel dicht moet, of ieder kind getest moet worden?

Vraag 4

Kunt u duidelijkheid geven over de richtlijn voor jonge kinderen met kortdurende en langdurige verkoudheidsklachten, aangezien dit veelvoorkomend is in deze groep?

Vraag 5

Bent u bereid met de kinderopvangsector, de oudervertegenwoordiging en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen in het protocol, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat en een werkbare situatie voor kinderopvang, ouders en de zorg?


X Noot
1

NOS, 10 juni 2020 «Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf». (https://nos.nl/artikel/2336800-ouders-kwaad-over-weigeren-snotterende-kinderen-bij-kinderdagverblijf.html)

Naar boven