Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z10437

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden» (ingezonden 9 juni 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden»?1

Vraag 2

Wat vindt u van het protocol dat theater Markant heeft opgesteld?

Vraag 3

Deelt u de mening dat aangezien het niet rendabel is voor instellingen zoals theaters, podia en bioscopen om slechts 30 tot 100 man toe te laten, het belangrijk is dat dit soort initiatieven gestimuleerd worden door de overheid?

Vraag 4

Bent u bereid te onderzoeken, indien nodig met de opstellers, of het mogelijk is om dit protocol landelijk uit te rollen en daarbij ook adviezen van het RIVM en TNO mee te nemen?

Vraag 5

Heeft u kennisgenomen van het initiatief «Werkgroep Laat ons weer zingen»?2

Vraag 6

Bent u bereid serieus naar het voorstel van dit initiatief te kijken om weer te mogen zingen onder strenge voorwaarden, zoals anderhalve meter afstand houden, geen grote groepen en mits het buiten is waar goede ventilatie mogelijk is?


X Noot
1

Brabants Dagblad, 2 juni 2020, «Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden», https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/theater-markant-wil-wel-showroom-voor-nederland-worden~a54c5bbd/