Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over de zwendel met mondmaskers (ingezonden 20 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Chaos rond mondkapjes: ik hou mijn hart vast over wat we aankopen»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 3

Zijn er nog steeds zorginstellingen die geen (of niet genoeg) mondkapjes krijgen vanuit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en daarom zelf mondkapjes bestellen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Kunt u de veiligheid garanderen van de mondkapjes die via het LCH worden geleverd?

Vraag 5

Wat gebeurt er met de mondkapjes die zijn afgekeurd? Worden die vernietigd of is er een mogelijkheid om ze terug te sturen? Zijn die mondkapjes bijvoorbeeld bruikbaar voor het openbaar vervoer?

Vraag 6

Zijn er afspraken met zorginstellingen over wat ze moeten doen als ze ontdekken dat ze onveilige mondkapjes geleverd hebben gekregen?

Vraag 7

Hoe oordeelt u over de uitspraak van de directeur van een bedrijf dat het coronavirus in veel verpleeghuizen is verspreid doordat beschermingsmiddelen niet op orde waren?

Vraag 8

Zijn er mogelijkheden voor verpleeghuizen en andere zorginstellingen om mondkapjes te laten testen? Zo niet, is er een mogelijkheid om dat te faciliteren?


X Noot
1

AD.nl, 16 mei 2020, «Chaos rond mondkapjes: «Ik hou mijn hart vast over wat we aankopen»» https://www.ad.nl/binnenland/chaos-rond-mondkapjes-ik-hou-mijn-hart-vast-over-wat-we-aankopen~af443fff/

Naar boven