Vragen van de leden Van Ojik en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat over een mogelijke uitzondering voor Nord Stream 2 op de Gasrichtlijn (ingezonden 13 mei 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er volgens analisten mogelijk ruimte is voor Nord Stream 2 om een uitzondering op de toepassingen van de EU Gasrichtlijn te krijgen?1

Vraag 2

Klopt het dat de deadline voor het verschaffen van een definitief oordeel hierover van de Duitse Bundesnetzagentur 24 mei 2020 is? Zo nee, welke datum is er voor deze deadline beoogd?2

Vraag 3

Klopt het dat u input heeft geleverd voor een mogelijke uitzondering voor Nord Stream 2 op de toepassingen van de EU Gasrichtlijn?3Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke input heeft u daarbij precies geleverd? Adviseert deze inzet positief of negatief voor het verlenen van een uitzondering op de toepassingen van de EU Gasrichtlijn? Wordt deze inzet (uiteindelijk) openbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat is uw oordeel over de voorgenomen houding van Nord Stream 2 om zich te beraden op «verdere actie» om de EU Gasrichtlijn te omzeilen als hen geen uitzondering wordt toegekend?4 Welke mogelijkheden heeft Nord Stream 2 hierna überhaupt nog over om de EU Gasrichtlijn te omzeilen? Bent u bereid zich openlijk te verzetten tegen verdere pogingen van Nord Stream 2 om de Gasrichtlijn te omzeilen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat is uw appreciatie van de Strategische Monitor van het The Hague Centre for Strategic Studies dat een grotere dreiging voor Nederlandse en Europese energiebelangen in termen van afhankelijkheid en veiligheid detecteert?5 Deelt u de mening dat energieveiligheid en vermindering van energieafhankelijkheid grote belangen zijn voor Nederland en de EU? Kunt u toelichten op welke wijze discussie hierover in de EU en NAVO verloopt en welke positie Nederland daarbij inneemt? Bent u bereid extra maatregelen te treffen die vermindering van energieafhankelijkheid en vergroting van energieveiligheid beogen?

Vraag 6

Kunt u deze vragen beantwoorden voor 24 mei 2020?


X Noot
1

New Europe, 7 mei 2020, «Germany nixes Nord Stream 2 exemption from EU gas rules» (https://www.neweurope.eu/article/germany-nixes-nord-stream-2-exemption-from-eu-gas-rules/).

X Noot
2

Independent Commodity Intelligence Services (ICES), 5 mei 2020, «German regulator consults on Nord Stream 2 derogation decision» (https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/05/05/10504052/german-regulator-consults-on-nord-stream-2-derogation-decision).

X Noot
3

Zie het stenogram van het plenair debat over de gewijzigde EU Gasrichtlijn d.d. 11 februari 2020: «Het is aan Nord Stream 2 om te bepalen of er een ontheffing wordt gevraagd. Het kan ook om een afwijking gaan. In het geval van een afwijking is Duitsland aan zet, in het geval van een ontheffing is de Commissie aan zet, waarbij vervolgens Duitsland kan vragen om de onderhandelingen te voeren. Dat was het compromis rond de regels die zogenaamd niet over Nord Stream gingen maar uiteindelijk wel. Het lijkt best aannemelijk dat Nord Stream zal vragen om een afwijking. Dat is dan vanwege de opvatting dat de pijpleiding al gereed is, wat je daar verder ook van vindt. In beide gevallen wordt Nederland gewoon geconsulteerd en kunnen wij onze opvattingen meegeven.»

X Noot
4

S&P Global, 4 mei 2020, «Nord Stream 2 gas line developer eyes «further action» on EU law exemption» (https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/050420-nord-stream-2-gas-line-developer-eyes-further-action-on-eu-law-exemption).

X Noot
5

Strategic Monitor 2019–2020, «Economic Security with Chinese Characteristics» (https://www.hcss.nl/pub/2019/strategic-monitor-2019-2020/economic-security-with-chinese-characteristics/).

Naar boven