Vragen van de leden Koopmans (VVD), Van Helvert (CDA), Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Karabulut (SP) en Van Haga (Van Haga) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de repatriëring van Nederlanders in Marokko in het licht van de pandemie (ingezonden 4 mei 2020).

Vraag 1

Is u bekend hoeveel Nederlanders momenteel nog in Marokko verblijven en terug willen naar Nederland?

Vraag 2

Geeft Marokko redenen voor de voortdurende weigering Nederlanders naar Nederland terug te laten gaan? Zo ja, welke?

Vraag 3

Welke bilaterale druk oefent u uit op Marokko?

Vraag 4

Hoe is de situatie voor andere Europese landen met veel burgers in Marokko? Weigert Marokko ook hun burgers het recht op terugkeer?

Vraag 5

Heeft u over deze situatie contact gehad met uw Europese collega’s en wat was hun opstelling?

Vraag 6

Bepleit u of wilt u bepleiten om in EU-verband Marokko financieel dan wel materieel te korten vanwege de weigering om alle Nederlanders naar huis te laten gaan, en welke steun ontvangt of voorziet u daarvoor?

Vraag 7

Welke druk kan de Europese Unie meer uitoefenen dan zij nu doet?

Vraag 8

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Naar boven