Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z07655

Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van China (ingezonden 29 april 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door Chinese druk een EU-document over COVID-19 gerelateerde desinformatie is afgezwakt?1

Vraag 2

Wat is uw appreciatie van deze onthullingen? Acht u het denkbaar dat de EU is bezweken voor druk van China om feitelijkheden in een rapport weg te laten? Bent u bereid uw zorgen hierover te uiten bij de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u de informatie in het artikel van The New York Times dat Centraal- en Oost-Europa in het bijzonder kwetsbaar zijn voor Chinese en Russische desinformatiecampagnes? Acht u aanvullende maatregelen om hieraan tegenwicht te bieden noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Klopt het dat China ook heeft geprobeerd ambtenaren in Berlijn en Parijs te beïnvloeden om de lijn van Duitsland en Frankrijk met betrekking tot de Chinese corona-aanpak bij te stellen?2 Zijn dergelijke pogingen ook ondernomen richting Nederlandse ambtenaren? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5

Heeft u kennisgenomen van de detentie van ten minste vijftien demonstranten in Hong Kong en de voornemens om veiligheidswetten in te stellen die de vrijheid van meningsuiting in Hong Kong sterk beperkt, en waar in 2003 via massale demonstraties al grootschalig ongenoegen over is geuit?3 Gaat u er daarnaast op aandringen dat er bij de kandidaatstelling van de parlementsverkiezingen van Hong Kong in september 2020 geen belemmeringen zijn voor prodemocratische kandidaten ten opzichte van andere kandidaten?

Vraag 6

Deelt u de zorgen over deze ontwikkelingen? Bent u bereid om deze zorgen over te brengen bij uw Chinese ambtsgenoten? Bent u van plan de Nederlandse diplomatieke missie in Hong Kong op te roepen bij alle processen tegen de gearresteerde demonstranten aanwezig te zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Heeft u kennisgenomen van het onder Chinees bestuur stellen van de Spratly- en Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee, die nu officieel twee Chinese districten vormen?4

Vraag 8

Hoe beoordeelt u deze daad? Welke mogelijkheden ziet u om de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage, dat vier jaar geleden oordeelde dat China geen «historisch recht» op de zee heeft, mondeling te bekrachtigen? Bent u bereid om deze kwestie in Europees verband te agenderen met als inzet te komen tot een duidelijke veroordeling van deze daden van China, aangezien dit in 2016 na de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage over de claims van China in de Zuid Chinese Zee niet is gelukt?5 Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

The New York Times, 24 april 2020, «Pressured by China, E.U. Softens Report on Covid-19 Disinformation», https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu-coronavirus.html

X Noot
2

Trouw, 27 april 2020, «Europa doelwit van Chinese coronapropaganda», https://www.trouw.nl/buitenland/europa-doelwit-van-chinese-coronapropaganda~bbd66ee0/

X Noot
3

The Economist, 23 april 2020, «The long arm of Beijing: China moves to squeeze Hong Kong’s freedoms», https://www.economist.com/china/2020/04/23/china-moves-to-squeeze-hong-kongs-freedoms en NOS.nl, 25 april 2020, «Juist nu de wereld wegkijkt, breidt China zijn macht in Hongkong uit», https://nos.nl/artikel/2331709-juist-nu-de-wereld-wegkijkt-breidt-china-zijn-macht-in-hongkong-uit.html

X Noot
4

Trouw, 21 april 2020, «China versterkt aanspraak op zee met pestgedrag en officiële stappen», https://www.trouw.nl/buitenland/china-versterkt-aanspraak-op-zee-met-pestgedrag-en-officiele-stappen~b50bab7c/

X Noot
5

High Representative of the Union for Foreign Affair and Security Policy, 15 juli 2016, «Declaration on the Award rendered in the Arbitration between the Philippines and China», https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/6873/declaration-on-the-award-rendered-in-the-arbitration-between-the-philippines-and-china_vi