Vragen van de leden Slootweg en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het effect van het verbod op plastic rietjes op mensen met een beperking (ingezonden 27 februari 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Verbod op plastic rietjes is ramp voor mensen met een beperking»?1

Vraag 2

Klopt het dat voor mensen met bijvoorbeeld spasmen, drinken via een plastic rietje de enige methode is waarop men dat zelfstandig kan doen, omdat er geen bruikbare alternatieven zijn?

Vraag 3

Is bij het aangekondigde verbod op productie en verkoop van plastics voor eenmalig gebruik per 1 januari 2021, vanuit Europa gesproken over de gevolgen voor mensen met een beperking?2

Vraag 4

Deelt u de mening dat wanneer deze rietjes niet meer geproduceerd en ter beschikking worden gesteld aan mensen met een beperking die ervan afhankelijk zijn, ze aan zelfstandigheid en daardoor aan kwaliteit van leven inboeten?

Vraag 5

Begrijpt u de weerzin van deze doelgroep tegen een uitzonderingsmaatregel of beschikbaarstelling via een zorgconstruct, waardoor iemand gaat bepalen of men wel in voldoende mate beperkt is en hoeveel rietjes men dan mag hebben?

Vraag 6

Bent u bereid om een overleg te organiseren tussen de doelgroep die vanwege hun beperking afhankelijk is van een plastic rietje en de fabrikanten om bruikbare alternatieven te bespreken en te organiseren?

Vraag 7

Bent u bereid om in de wet een uitzondering te maken voor plastic rietjes, mocht er niet op tijd een bruikbaar alternatief zijn voor het plastic rietje?

Vraag 8

Mocht u geen uitzondering op de wet te willen maken, op welke wijze wilt u de beschikbaarheid van plastic rietjes voor de doelgroep dan organiseren?


X Noot
1

Omroep Gelderland, 23 februari 2020, «Verbod op plastic rietjes is ramp voor mensen met een beperking» (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2437844/Verbod-op-plastic-rietjes-is-ramp-voor-mensen-met-een-beperking)

X Noot
2

Raad van de Europese Unie, 21 mei 2019, «Raad keurt verbod op plastic voor eenmalig gebruik goed» (https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/).

Naar boven