Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico’s van dien» (ingezonden 21 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico’s van dien»?1 2

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat naar schatting een derde van de patiënten die bij Stepwork komt, aan zelfmedicatie doet?

Vraag 3

Kunt u inzichtelijk maken in welke mate transgender personen in Nederland aan zelfmedicatie doen?

Vraag 4

Hoe lang zijn de wachtlijsten en de wachttijden op dit moment om aan hormoonbehandeling te kunnen beginnen?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat een van de patiënten de zelfmedicatie beschrijft als «Voor mij was de keuze: zelf met hormonen beginnen, of uit het leven stappen»?3

Vraag 6

Is er voortgang bij het terugdringen van de wachtlijsten en wachttijden om aan hormoonbehandeling te beginnen?

Vraag 7

Wat gaat u doen om bij transgender personen de risico’s van zelfmedicatie onder de aandacht te brengen?

Vraag 8

Klopt het dat de nieuwe zorgstandaard voor somatische transgenderzorg mogelijk meer ruimte biedt om ook een deel van de hormoonbehandeling bij de huisarts neer te leggen?

Vraag 9

Als een huisarts is bijgeschoold, zou het dan ook mogelijk zijn om niet alleen nazorg te bieden bij de hormoonbehandeling, maar ook in het voortraject?

Vraag 10

Hoe kijkt u naar het initiatief van de Trans Health Clinic in Amsterdam?

Vraag 11

Ziet u mogelijkheden om zulke initiatieven verder te ondersteunen?


X Noot
1

Trouw, 20 februari 2020, «Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico’s van dien» (https://www.trouw.nl/binnenland/veel-transgenders-gaan-zelf-aan-de-slag-met-hormonen-met-alle-risico-s-van-dien~b5967d9f/).

X Noot
2

RTLnieuws, 20 februari 2020 «Lange wachtlijst transgenderzorg: «Ik bestelde de pillen zelf op internet» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5029006/selene-trans-zelf-hormonen-slikken-zorg).

X Noot
3

Trouw, 20 februari 2020, «Maaike (25) is een «DIY transgender»: geen enkele arts weet dat ze hormonen slikt» (https://www.trouw.nl/leven/maaike-25-is-een-diy-transgender-geen-enkele-arts-weet-dat-ze-hormonen-slikt~b8b7f484/).

Naar boven