Vragen van de leden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het intrekken van perskaarten in Turkije (ingezonden 28 januari 2020).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat de Turkse autoriteiten tenminste 17 perskaarten van journalisten van de krant Evrensel hebben ingetrokken?1 Wat is u hierover bekend? Wat betekent dit voor de desbetreffende journalisten?

Vraag 2

Klopt het dat dit optreden past in een patroon waarin Evrensel, vanwege kritische, onafhankelijke berichtgeving, vaker doelwit is van repressie door de Turkse staat, onder andere door financiële druk en rechtszaken?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat sinds 2015 al bijna 4.000 perskaarten zijn ingetrokken in Turkije?

Vraag 4

Bent u, in uw contacten met Turkije, bereid om zich uit te spreken over de repressie van persvrijheid in Turkije, specifiek in deze zaak, en erop aan te dringen dat dit stopt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Ziet u mogelijkheden om, eventueel in EU-verband, meer in te zetten op persvrijheid in Turkije?


X Noot
1

IPI condemns mass cancellation of journalists» press cards in Turkey, https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-condemns-mass-cancellation-of-journalists-press-cards-in-turkey/, 24 januari 2020.

Naar boven