Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gedwongen verhuizingen (ingezonden 17 januari 2020).

Vraag 1

Want vindt u van de berichtgeving dat Lex, die gedwongen moet verhuizen uit zorginstelling Reinaerde in Woerden, wordt gevraagd voor 1 februari a.s. naar Appelscha te verhuizen, waardoor hij gescheiden wordt van zijn partner en familie?1

Vraag 2

Vindt u het acceptabel dat mensen die wonen in zorginstelling Reinaerde gedwongen moeten verhuizen naar locaties honderden kilometers verderop, omdat Reinaerde de locatie in Woerden wil sluiten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Op eerdere vragen antwoordde u dat Reinaerde een zorgvuldig proces wil doorlopen om tot een goede oplossing te komen voor zijn cliënten. Vindt u gedwongen verhuizingen naar honderden kilometers verderop, waardoor cliënten gescheiden worden van hun familie, getuigen van een zorgvuldig proces? Kunt u uw antwoord toelichten?2

Vraag 4

Bent u bereid ervoor te zorgen dat cliënten van Reinaerde in de buurt kunnen blijven wonen van hun omgeving? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 15 januari 2020, «Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: «Het is mensonterend»» https://www.ad.nl/woerden/zorginstelling-woerden-dreigt-gehandicapt-stel-uit-elkaar-te-halen-het-is-mensonterend~a48f488c/

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1001 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z21612&did=2019D50668

Naar boven