Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z00539

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «MCL legt dataverkeer stil na cyberaanval» (ingezonden 16 januari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «MCL legt dataverkeer stil na cyberaanval»?1

Vraag 2

Welke invloed heeft het feit dat het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) uit voorzorg al het dataverkeer met de buitenwereld (zoals communicatie met andere ziekenhuizen) heeft stilgelegd voor patiënten die met spoed geholpen moeten worden?

Vraag 3

Welke andere ziekenhuizen werken ook met Citrix-servers?

Vraag 4

Zijn er bij andere ziekenhuizen ook pogingen gedaan om de Citrix-servers te hacken? Zo ja, hebben hackers kans gezien om in de systemen te komen?

Vraag 5

Heeft het MCL de «workaround» uitgevoerd, waarmee Citrix medio december 2019 bedrijven adviseerde zich te beschermen omdat er tot op heden nog geen updates zijn die tegen het lek in de Citrix-servers beschermen?2

Vraag 6

Kunt u een update geven voor alle ziekenhuizen? Hebben zij voldoende maatregelen getroffen?

Vraag 7

Wordt met de «workaround» van Citrix de kans op een cyberaanval en het hiermee hacken van gegevens voldoende beperkt? Zo nee, welke maatregelen dienen ziekenhuizen nog meer te nemen?

Vraag 8

Welke ziekenhuizen zijn nog niet aangesloten bij Z-Cert, het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg?

Vraag 9

Wat gaat u doen om te bevorderen dat zo spoedig mogelijk alle ziekenhuizen zijn aangesloten bij Z-Cert?


X Noot
1

Omrop Fryslân, 15 januari 2020, «MCL legt dataverkeer stil na cyberaanval' (https://www.omropfryslan.nl/nieuws/930034-mcl-legt-dataverkeer-stil-na-cyberaanval).

X Noot
2

Het Financieele Dagblad, 14 januari 2020, «Honderden Nederlandse bedrijven met Citrix-servers vatbaar voor hack» (https://fd.nl/ondernemen/1330985/honderden-nederlandse-bedrijven-met-citrix-servers-vatbaar-voor-hack).