Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat het succesvolle project waarin huisartsen door meer tijd te nemen voor patiënten minder hoeven door te verwijzen, niet mag uitbreiden van de zorgverzekeraar omdat dit ziekenhuizen omzet kost (ingezonden 13 december 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht: «VGZ zet succesproject huisartsen op pauze»?1

Vraag 2

Hoe oordeelt u over het succes van dit project, waardoor huisartsen door meer tijd voor de patiënt minder hoeven door te verwijzen?

Vraag 3

Wat vindt u van de reactie van zorgverzekeraar VGZ om dit succesvolle project in de ijskast te zetten?

Vraag 4

Waarom telt het belang (omzet) van een ziekenhuis zwaarder dan het belang van huisartsen, patiënten en de premiebetaler (minder doorverwijzingen)?

Vraag 5

U bent toch voor verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn?

Vraag 6

Deze proef is toch een schoolvoorbeeld van wat u bedoelt met het programma De Juiste Zorg Op De Juiste Plek? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Als dit project zou worden doorgerekend op verlaging van de zorgkosten, hoeveel zou dit project dan opleveren? Als dit project landelijk uitgerold zou worden, hoeveel zou dit dan opleveren?

Vraag 8

Bent u bereid maatregelen te nemen zodat dit succesvolle project toch uitgebreid kan worden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Skipr, 11 december 2019, «VGZ zet succesproject huisartsen op pauze», (https://www.skipr.nl/nieuws/vgz-zet-succesproject-huisartsen-op-pauze).

Naar boven