Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de Vlinderhof en Bloesemhof in Montfoort (ingezonden 3 december 2019).

Vraag 1

Hoe oordeelt u over de mogelijke sluiting van dagbestedingslocatie de Vlinderhof en het kleinschalige verpleeghuis de Bloesemhof?1 2

Vraag 2

Vindt u het wenselijk dat woonvormen worden gesloten omdat geen vast personeel gevonden kan worden en de inhuur van uitzendkrachten duur is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Begrijpt u hoe ingrijpend het is voor deze ouderen om te moeten verhuizen naar een andere stad, omdat er geen andere plek is waar deze ouderen terecht kunnen in Montfoort? Zijn er mogelijkheden om de Vlinderhof en het Bloesemhof open te houden? Bent u bereid hierin te ondersteunen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het heel erg zonde is dat mooie woonvormen en zorgvoorzieningen verdwijnen, terwijl er een groot tekort is aan zorgplekken voor ouderen? Wat gaat u hieraan doen?

Vraag 5

Wilt u de Kamer op de hoogte houden over de beslissingen die genomen worden over de Vlinderhof en het Bloesemhof? Zo neen, waarom niet?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 6 november 2019, «Verpleeghuis en dagbesteding De Rijnhoven in Montfoort moeten dicht» https://www.ad.nl/woerden/verpleeghuis-en-dagbesteding-de-rijnhoven-in-montfoort-moeten-dicht~a7d9e8c5/

X Noot
2

Algemeen Dagblad, 25 november 2019, «Honderden leden actiegroep Behoud Ouderenzorg Montfoort laten van zich horen» https://www.ad.nl/woerden/honderden-leden-actiegroep-behoud-ouderenzorg-montfoort-laten-van-zich-horen~aa17bce9/

Naar boven