Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019Z22240

Vragen van de leden De Roon, Popken en Helder (allen PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid over piraterij in de Golf van Mexico (ingezonden 15 november 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal aanvallen van piraten in de Golf van Mexico – 197 aanvallen in 2018 – de laatste jaren enorm is toegenomen?2

Vraag 3

Heeft u reeds signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico?

Vraag 4

Op welke wijze monitort u de veiligheidssituatie in de Golf van Mexico, en staat u in contact met andere landen over de in de Golf toegenomen dreiging van piraterij?

Vraag 5

Bent u bereid, indien daar vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding toe is, gewapende particuliere beveiligers toe te staan op Nederlandse schepen in de Golf van Mexico?


X Noot
1

«Italian ship attacked by pirates in Gulf of Mexico», ANSA, 12 november 2019 (http://www.ansa.it/english/news/world/2019/11/12/italian-ship-attacked-by-pirates_80ecbcd5-05cc-4fed-b0de-98a390fe6b67.html).

X Noot
2

«Pirates attacked an Italian ship off the coast of Mexico – the latest sign of a growing criminal industry», Business Insider, 13 november 2019 (https://www.businessinsider.nl/pirate-attacks-in-gulf-of-mexico-related-to-fuel-theft-2019-11?international=true&r=US).