Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019Z19066

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over «baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS» (ingezonden 8 oktober 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraak van het RIVM dat 3 microgram per kilo al «de laagste risicogrens» noemt en dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de laagste norm van 0,1 microgram die het ministerie in juli jl. instelde?1

Vraag 2

Wat is in uw ogen de positie van het RIVM inzake PFAS?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het niet de bedoeling kan zijn door eigenstandig normen te bedenken een aanzienlijk gedeelte van de baggersector plat te leggen?

Vraag 4

Hoe kunt u er voor zorgen dat er binnen vier maanden een werkbare oplossing komt voor de baggersector in afwachting van het definitieve handelingskader eind 2020? Welke oplossingsrichtingen heeft u daarbij in gedachten?

Vraag 5

Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat?


X Noot
1

NRC, 26 september 2019, Baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/26/baggersector-ligt-goeddeels-stil-door-strengere-norm-chemische-stof-pfas-a3974809)