Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019Z17613

Vragen van de leden Van Nispen (SP), Van den Berge (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad» (ingezonden 20 september 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de Nederlandse Orde van Advocaten verder overleg zinloos vindt?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat het vertrouwen in een goede uitkomst tot een dieptepunt is gedaald?

Vraag 3

Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaat u eraan doen?