Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019Z17063

Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Kabinet laat Caribische ouderen achter in «mensonwaardig bestaan»» (ingezonden 12 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kabinet laat Caribische ouderen achter in «mensonwaardig bestaan»»?1

Vraag 2

Deelt u de constatering dat ouderen op Bonaire, St.-Eustatius en Saba in bittere armoede leven?

Vraag 3

Deelt u de mening van de Nationele Ombudsman dat de overheid te laks is?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de kritiek van de Nationale ombudsman dat de maatregelen die zijn aangekondigd rondom het sociaal minimum onvoldoende concreet zijn en dat het onvoldoende duidelijk is welke overheid wanneer welke stappen zet en waar de regie ligt?

Vraag 5

Hoeveel ouderen hebben geen aanvullend pensioen naast de AOV?

Vraag 6

Hoeveel ouderen ontvangen aanvullende bijzondere onderstand?

Vraag 7

Hoeveel ouderen zouden op basis van hun inkomen recht hebben op aanvullende bijzondere onderstand?

Vraag 8

Welke stappen worden ondernomen om deze groep ouderen te bereiken?

Vraag 9

Wat is de huidige staat van het openbaar vervoer op de eilanden?

Vraag 10

Deelt u de mening dat openbaar vervoer niet alleen voor ouderen maar ook voor werkenden van essentieel belang is, zowel voor sociale contacten als voor werk en voor toegang tot goedkopere voorzieningen?

Vraag 11

Welke stappen zijn tot nu toe ondernomen om het openbaar vervoer op de eilanden te versterken?

Vraag 12

Klopt het dat er een tekort is aan opvangplekken voor ouderen? Hoe groot is het tekort? Welke acties worden ondernomen voor meer opvangplekken?

Vraag 13

Hebben ouderen in Caribisch Nederland toegang tot thuiszorg?

Vraag 14

Deelt u de mening dat alleen met goede en betaalbare basisvoorzieningen de economie verder kan worden versterkt?

Vraag 15

Deelt u de analyse van de Nationale ombudsman dat er behoefte is aan snelle verbetering van de voorzieningen?

Vraag 16

Welke stappen zijn genomen om de prijs van basisvoorzieningen in Caribisch Nederland, zoals boodschappen, huur, energie, water en internet te verlagen?

Vraag 17

Wat is de planning voor het verder verlagen van de kosten van deze voorzieningen?

Vraag 18

Wanneer bent u tevreden met de voortgang?

Vraag 19

Kunt u deze vragen tijdig voor de plenaire begrotingsbehandeling beantwoorden?

Toelichting

Aanvullend op eerdere vragen Kuiken.