Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over openheid over betrokkenheid van bedrijven bij illegale Israëlische nederzettingen (ingezonden 30 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de herhaalde oproep van meer dan honderd ngo’s voor openheid over de betrokkenheid van bedrijven bij illegale Israëlische nederzettingen?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft besloten dat er een overzicht moet komen van betrokkenheid van bedrijven bij illegale Israëlische nederzettingen? Wat is er precies besloten?

Vraag 3

Waarom duurt het zo lang voordat het een en ander gepubliceerd wordt? Klopt het dat het niet eerder is voorgekomen dat een verzoek om informatie vanuit de Mensenrechtenraad zo lang op zich laat wachten?

Vraag 4

Bent u, zeker tegen de achtergrond van voortdurende uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied waardoor een tweestatenoplossing meer en meer buiten beeld raakt, bereid aan te dringen op openheid over betrokkenheid van bedrijven bij illegale Israëlische nederzettingen, zoals in de oproep van de ngo’s wordt bepleit? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Brief – Release of the United Nations Database of Businesses Engaged in Activities Related to Israeli Settlements, 29 augustus 2019 (bijgesloten bij deze vragen).

Naar boven