Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019Z16089

Vragen van de leden Alkaya (SP), Van den Hul (PvdA), Ouwehand (PvdD) en Diks (Groen Links) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de bosbranden in het Amazonewoud en het Mercosur-verdrag (ingezonden 28 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraken van de voorzitter van de Europese Raad tijdens de G7-bijeenkomst in Biarritz (Frankrijk) over de «moeilijk voor te stellen ratificatie van het Mercosur-akkoord zolang de vernietiging van het Amazonewoud voortduurt»? Ondersteunt u deze uitspraak?1

Vraag 2

Wat betekent dit concreet voor de toekomst van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Mercosur, wetende dat het beleid van de Braziliaanse president Bolsonaro gericht is op commerciële exploitatie van het Amazonegebied en direct heeft geleid tot de huidige catastrofe?2

Vraag 3

Vindt u dat de toenemende commerciële exploitatie, met als gevolg zware ontbossing, van het Amazonegebied bijdraagt aan de vernietiging van het Amazonegebied? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Bent u het eens met de stellingname dat het beleid van president Bolsonaro noopt tot heroverweging van het afsluiten van een handelsakkoord dat verdere ontbossing ten gunste van landbouw stimuleert? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Bent u bereid u aan te sluiten bij uw Franse en Ierse collega’s in hun stellingname dat het Mercosur-verdrag niet mogelijk is zolang de bosbranden in de Amazone voortduren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Zijn Nederland en de Europese Unie ook bereid bij te dragen aan de internationale hulp die op de G7-bijeenkomst in Biarritz is overeengekomen, mocht president Bolsonaro het toch willen accepteren?3 Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

«Tusk says «hard to imagine» EU-Mercosur trade deal while Amazon burns», France24.com, 24 augustus 2019 (https://www.france24.com/en/20190824-tusk-says-hard-to-imagine-eu-mercosur-trade-deal-while-amazon-burns)

X Noot
2

«Who Will Save the Amazon (and How)?», Foreignpolicy.com, 5 augustus 2019 (https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/)

X Noot
3

«Brazilië weigert G7-geld voor Amazone-branden, eist excuus Macron», NOS.nl, 27 augustus 2019 (https://nos.nl/artikel/2299116-brazilie-weigert-g7-geld-voor-amazone-branden.html)